Generelle betingelser

Ved større arrangementer kan der opkræves et depositum.

Forventet antal bedes oplyst senest 2 uger inden arrangementets afholdelse.

Endeligt antal bedes oplyst senest 5 dage inden arrangementets afholdelse på mail@sandgaarden.dk eller telefon 97338399.

Ved ændringer i antallet 2 døgn opkræves fuld kuvertpris for udeblevne gæster.

Ret til ændringer forbeholdes.